poniedziałek, 13 czerwca 2011

Powrót zza grobu/ back from the grave!

Postanowiłem odnowić tradycję trochę bardziej sumiennego pisania bloga, a ponieważ trochę prac się nazbierało, zaczynam z przytupem.
I've decided to bring back the old tradition of bloggin. Those are new ones!

Hetzer from Tamiya:

(click to enter gallery)

Opublikowany był w polskim magazynie modelarskim Super Model:
This model was published in polish magazine Super Model:


Następnym jest również opublikowany w Super Modelu T-34, zniszczony gdzieś w mieście Staligrad:
Next one was also published in Super Model. T-34 destroyed somwhere in great city
Staligrad.(click to enter gallery)
Więcej wkrótce...
Soon more...