piątek, 16 października 2009

StuG III ausf. G Dragon 9014 + Aber 35023 #8

Obijanie skończone, część narzędzi pomalowana.

Chipping is done, some tools are painted
Teraz czas na bagaże na tylniej płycie i dodatkowe opancerzenie...
I'ts time for stowage on rear plate and additonal armour now...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz